Általános szerződési feltételek

1. Általános szerződési feltételek
A jelen szerződési feltételek vonatkoznak minden szerződésre, amely a https://greenarsenal.com/ weboldalon elérhető webáruházon keresztül jön létre a Green Arsenal Hungary Kft. (székhely: 1048 Budapest, Kordován tér 6. 9. emelet 53.) és annak ügyfelei között. Ügyfél lehet bármilyen természetes személy, aki jogügyletet (szerződést) köt olyan célból, amely nem kapcsolódik sem kereskedelmi, sem független szakmai tevékenységéhez.
2. Szerződési feltételek elfogadása
Az ügyfél elfogadja a szerződési feltételeket, és rendelésének leadásakor nyilatkozik egyetértéséről. A szerződő felek megállapodnak, hogy a magyar jog kötelezi őket. Ha az ügyfél lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van, vagy az ügyfél belföldön folytat kereső tevékenységet, akkor ellene jogi eljárást kizárólag a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy kereső tevékenységének helye szerinti illetékes bíróság indíthat; ez nem vonatkozik a már korábban felmerült jogvitákra.
3. Védzáradék
A szerződési feltételektől eltérő feltételek vagy az ügyfél szerződési feltételei elutasításra kerülnek, kivéve, ha azokat a Green Arsenal Hungary Kft. kifejezetten elismeri.
4. A szerződés megkötése
4.1. A termék weboldalon történő bemutatása jogi értelemben nem minősül ajánlattételnek. Ez csak egy, az ügyfél számára történő felhívás ajánlattételre. Az ajánlat az ügyfél által leadott megrendeléssel válik jogi értelemben kötelező erejűvé. A megrendelés befogadásának visszaigazolása a megrendelés elfogadásával együtt történik közvetlenül az automatikus válasz-e-mail kiküldése után. Az e-mailben történő visszaigazolás által a vásárlási szerződés megkötésre kerül.
4.2. Az ügyfél egyetlen kattintással kiválaszthatja és a „bevásárlókosárba” helyezheti a kívánt terméke(ke)t. A kiválasztott termékek az ügyfél weboldalon történő látogatásának idejére kerülnek a „bevásárlókosárba” a jelen általános szerződési feltételek 1. bekezdésében meghatározottak szerint. A rendelés a kiválasztott termékek mellett található „Pénztárhoz” gomb megnyomásával folytatódik. Az ügyfélnek ezután meg kell adnia a kívánt szállítási címet, fizetési módot, valamint a fizetés teljesítésének kívánt dátumát. Amennyiben az ügyfél a fizetéshez külső szolgáltatót választ, pl. PayPal, akkor átirányításra kerül az adott pénzforgalmi szolgáltató weboldalára. A rendelés leadása előtt a rendelés részleteit a „Rendelés áttekintése” tartalmazza. Az ügyfél ellenőrizheti és szükség szerint módosíthatja a rendelés adatait, mielőtt leadja a rendelést a Green Arsenal Hungary Kft. részére a „Rendelés leadása” gombra történő kattintással. A „Rendelés leadása” gombra történő kattintással az ügyfél kötelező erejű vásárlási ajánlatot tesz a kiválasztott árukkal kapcsolatban.
4.3. A rendelés leadása után a Green Arsenal Hungary Kft. visszaigazoló e-mailt küld az ügyfél által megadott e-mail címre. A megrendelést visszaigazoló e-mail igazolja, hogy a rendelés
beérkezett, valamint megjeleníti a megrendelt termékeket (a továbbiakban „Megrendelés visszaigazolása”). Amennyiben a Green Arsenal Hungary Kft. megtagadja a szerződés megkötését, arról az ügyfelet e-mail útján haladék nélkül értesíti.
5. Felmondási jog / Elállás
A megrendelt árukat az ügyfél indoklás nélkül 14 napig visszaküldheti.
6. Elállási feltételek
Az alábbi elállási feltételek vonatkoznak a postai úton, csomagként küldhető termékekre vonatkozó szerződésekre.
6.1. Elállás joga csomagként küldhető áruk esetén
Önnek, mint ügyfélnek 14 napig joga van a szerződéstől indoklás nélkül elállni. Az elállási időszak 14 nap, amely kezdete az áruk ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt harmadik fél – aki nem lehet a szállító – által történő átvételének napja.
Elállási jogának gyakorlásához és a szerződés megszüntetéséhez küldje el részünkre döntésének egyértelmű indoklását levélben vagy e-mailben a jelen ÁSZF 1. bekezdésében megadott címre.
Mindezt megteheti a Green Arsenal Hungary Kft. formanyomtatványával, amely a jelen ÁSZF mellékletét képezi. Az elállási időszak lejárta előtt köteles értesíteni minket arról, hogy elállási jogával kíván élni.
6.2. Az elállás következményei
Amennyiben az ügyfél eláll a szerződéstől, minden addig beérkezett kifizetés, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat az extra szállítási költségeket, amelyek az ügyfél által választott és a Green Arsenal Hungary Kft. normál szállításának nem megfelelő szállítási szolgáltatásból erednek), visszatérítésre kerül. A visszatérítés az elállási szándékról szóló értesítés a Green Arsenal Hungary Kft. által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül történik. A visszatérítés az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési mód szerint történik, kivéve, ha az ügyfél és a Green Arsenal Hungary Kft. másként állapodnak meg. Ilyen visszatérítések esetén az ügyfél részére semmilyen díj nem kerül felszámításra. A Green Arsenal Hungary Kft. mindaddig megtagadhatja a visszatérítést, amíg nem kapja meg a kérdéses árukat vagy bizonyítékot arról, hogy az árukat már visszaküldték.
A Green Arsenal Hungary Kft. elállásról történő értesítését követően az ügyfélnek 14 nap áll rendelkezésére az áruk … címen található raktárba való visszajuttatására.
A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az ügyfél az árukat a 14 napos elállási időszak lejártát megelőzően visszaküldi.
Nem lehet elállni azoktól a szerződésektől, amelyek nem előre összeszerelt árukra vonatkoznak, vagy amelyek gyártása az ügyfél egyedi kiválasztását vagy specifikációját igényli, vagy amelyek egyértelműen az ügyfél egyedi igényeihez lettek igazítva.
Az elállási jog nem vonatkozik az alábbi szerződésekre a FAGG (A 2011/83/EU irányelv rendelkezéseit az osztrák jogba átültető Bundesgesetz über Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge – a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről szóló szövetségi törvény) értelmében :
- Szerződések, amelyek nem előre összeszerelt árukra vonatkoznak, vagy amelyek gyártása az ügyfél egyedi kiválasztását vagy specifikációját igényli, vagy amelyek egyértelműen az ügyfél egyedi igényeihez lettek igazítva,
- Szerződések, amelyek romlandó vagy rövid lejárati idővel rendelkező árukra vonatkoznak,
- Szerződések, amelyek olyan árukra vonatkoznak, amelyeket felbontás vagy használat után már nem lehet visszaküldeni higiéniai vagy egészségvédelmi okok miatt,
- Szerződések, amelyek olyan árukra vonatkoznak, amelyek természetüknél fogva nem elválaszthatók egyéb áruktól,
- Szerződések, amelyek olyan alkoholtartalmú italokra vonatkoznak, amelyek áráról a szerződéskötéskor megállapodtak, és amelyek leghamarabb 30 nappal a szerződés megkötése után szállíthatók és amelyek piaci ára ingadozik, amire a kereskedőnek befolyása nincs,
- Szerződések, amelyek audio- vagy videófelvételekre, zárjeggyel ellátott számítógépes szoftverekre vonatkoznak, és ahol a zárjegyet szállítás után eltávolították,
- Szerződések, amelyek újságokra, folyóiratokra, magazinokra vonatkoznak, kivéve az előfizetésre vonatkozó szerződéseket.
7. Árak
Minden termékár teljes árként kerül feltüntetésre, és tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa).
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a helyes ár magasabb, mint a feltüntetett ár, az ügyfél értesítést kap. Ilyen esetekben a szerződés csak akkor kerül megkötésre, ha az ügyfél beleegyezik az áru(k) tényleges áron történő megvásárlásába. Ha a helyes ár alacsonyabb, mint a feltüntetett ár, automatikusan az alacsonyabb ár kerül számlázásra.
8. Szállítási költségek
A feltüntetett termékárak a szállítási költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költségekkel kapcsolatos további információk weboldalunkon találhatók.
Az alkalmazandó általános forgalmi adót a szállítási költségek tartalmazzák.
9. Szállítási feltételek
Amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik, a szállítás az általa megadott címre történik.
A várható szállítási idő a bevásárlókosárban kerül feltüntetésre. Banki átutalással történő előrefizetés esetén a szállítási idő a fizetendő összeg Green Arsenal Hungary Kft. bankszámlájára történő beérkezése utáni napon kezdődik. Utánvéttel történő fizetés esetén a szállítási idő a szerződés megkötése utáni napon kezdődik. A szállítási idő minden egyéb esetben a rendelés beérkezése után egy nappal kezdődik.
A Green Arsenal Hungary Kft. nem vállal semmilyen felelősséget, ha a gyártó vagy beszállító nehézségekbe ütközik a beszállítással kapcsolatban. Ha az áruk szállítását egy meghatározott időn belül bármilyen előre nem látható körülmény akadályozza, a Diamond-Mandala Kft.-nek jogában áll a szerződéstől részben vagy egészben elállni. Ha ilyen eset áll fenn, a Green Arsenal Hungary Kft. arról haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet. Ilyen esetben kártérítési kérelemnek helye nincs. Az ügyfél a rendelés feldolgozása előtt tájékoztatást kap a fennálló szállítási korlátozásokról.
10. Fizetési határidő és tulajdonjog fenntartása
A vételárat legkésőbb a szállításkor kell megfizetni.
A kiszállított áruk a Green Arsenal Hungary Kft. tulajdonát képezik mindaddig, amíg a teljes összeg az ügyfél által kifizetésre nem kerül.
11. Fizetési feltételek
A Green Arsenal Hungary Kft. a következő fizetési módokat fogadja el:
Banki átutalás – az ügyfél a kiszámlázott összeget a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül banki úton átutalja. Az összeg a Green Arsenal Hungary Kft. bankszámlájára utalandó (a banki adatokat a megrendelést visszaigazoló e-mail és a díjbekérő tartalmazza). A szállítás csak az összeg beérkezése után történik meg.
Bankkártyás fizetés - Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A jótállás nem vonatkozik az ügyfél által okozott károkra, különösen a nem megfelelő kezelésből vagy nem megfelelő használatból eredő károkra, valamint az engedély nélkül végzett javítási kísérlet által okozott károkra.
A rövidített elévülési idő nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek a Green Arsenal Hungary Kft. szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből erednek. A rövidített elévülési idő nem vonatkozik azokra a kárigényekre, amelyek gondatlan vagy szándékos szerződésszegésből erednek. A szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását, és amelyekre az ügyfél hivatkozhat.
Ha a kiszállított áru sérülése egyértelműen a szállítás során keletkezett, az ügyfél köteles a szállítót erről azonnal tájékoztatni, és a lehető leghamarabb kapcsolatba lépni a Green Arsenal Hungary Kft.-vel. Amennyiben az ügyfél nem lép kapcsolatba a Green Arsenal Hungary Kft.-vel, vagy nem tesz nála panaszt, az nem érinti az ügyfél, mint fogyasztó jogszabály szerinti jótállási igényét. Az ügyfél által adott tájékoztatás csupán segítséget nyújt a Green Arsenal Hungary Kft.-nek abban, hogy követelést támasszon a szállítással megbízott céggel vagy a biztosítóval szemben.
13. Felelősségkizárás
Az ügyfél által a Diamond-Mandala Kft.-vel szemben benyújtott kártérítési kérelmek elutasításra kerülnek, kivéve, ha a Green Arsenal Hungary Kft. szándékosan gondatlanul járt el. Ez nem érinti a testi épség és egészség sérelmével kapcsolatos kártérítési felelősséget, gondatlanságból vagy a szerződéses kötelezettségek szándékos megsértéséből eredő károkért való felelősséget, vagy a kötelező felelősségvállalást a termékfelelősségről szóló törvény értelmében, culpain contrahendóból származó kárigényt, vagy egyéb kötelességszegést vagy vagyontárgyakban okozott kárra vonatkozó kárigényt. A szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását, és amelyekre az ügyfél hivatkozhat.
14. Beszámítási jog, visszatartási jog
Az ügyfél nem jogosult a Diamond-Mandala Kft.-vel szembeni követelései ellentételezésére, kivéve, ha az ügyfél viszontkeresetei jogilag megalapozottak vagy vitathatatlanok. Az ügyfél jogosult a Diamond-Mandala Kft.-vel szembeni követelései ellentételezésre, ha panaszt vagy viszontkeresetet nyújt be ugyanazon vásárlási szerződéssel kapcsolatban.
Az ügyfél visszatartási jogot csak abban az esetben gyakorolhat, ha viszontkeresete ugyanazon vásárlási szerződéssel kapcsolatos.
15. Adatvédelem
Az adatvédelmi rendelkezések a Green Arsenal Hungary Kft. adatvédelmi szabályzatában találhatók, amely elérhető a ….
16. Általános szerződési feltételek módosítása
A Green Arsenal Hungary Kft. jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket az egyenértékűség meghatározása vagy a megváltozott jogi vagy technikai feltételekhez való alkalmazkodás céljából. Az ügyfél a megváltoztatott tartalomról az általa megadott e-mail címen értesítést kap. A módosítások a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak, amennyiben az ügyfél nem nyújtja be írásban kifogását az e-mailben elküldött értesítéstől számított 4 héten belül.
17. Részleges érvénytelenség
Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
18. Szerződés nyelve
A szerződés megkötésének idején a rendelkezésre álló nyelv az angol nyelv.
19. Szerződésjog
A szerződésekre a magyar jogszabályok az irányadók.
20. Választottbíróság és online vitarendezés
Jogvita esetén az internetes ombudsman választottbírósági eljárásában veszünk részt: https://www.ombudsstelle.at/
Probléma esetén panaszának benyújtására az alábbi platformot használhatja, ahol kérheti, hogy a problémát egy független vitarendezési testület kezelje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= EN
Dátum: Budapest, 2021.03.24.
1. sz. melléklet
Formanyomtatvány rendelés törléséhez

Kérjük, töltse ki az alábbi formanyomtatványt a szerződés felmondásához, és juttassa vissza azt a megvásárolt árukkal együtt a Green Arsenal Hungary Kft. székhelyére.

Green Arsenal Hungary Kft.
1201 Budapest, Ábrahám Géza utca 15.

Tárgy: Rendelés törlése

Ezúton felmondom a szerződést, amely az alábbi megvásárolt árukkal kapcsolatban jött létre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rendelésszám:…………………………………………………………………………………………………………………………. Rendelés dátuma (hh/nn/éééé):……………………………………………………………………………………………...
Kiszállítás dátuma (hh/nn/éééé):…………………………………………………………………………………………......
Név:………………………………………………………………………………………………………………………………………....
E-mail cím:………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum Aláírás

Login

Lost your password?